Градовете на България


Димитров, Слави (2009) Градовете на България Силистра: Ковачев, 2009, 302 с. ISBN 978-954-8775-93-9


 Разглежда градовете на България и техните забележителности.
  Книга
 България, градове, забележителности, стопанство, демография.


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  8937
 Слави Димитров

4. Янков, Румен. Динамиката на селското население в България (1985-2011 г.). Сб. "България, българите и Европа - мит, история, съвремие", Велико Търново, 2013, Велико Търново: УИ " Св. св. Кирил и Методий", 2015, т. VI, с. 423-432, ISBN978-954-524-930-3 c. 431.

3. Keren, Zvi. The Jews of Karnobat, The American Research Center in Sofia, Sofia, 2014. ISBN 978-954-92571-5-1

2. Алексиев, Ал. 2009. http://alexanderalexiev.blogspot.com/2009/04/blog-post_28.html [12.12.2013]

1. Дерменджиева, Стела; Петя Събева; Боянка Димитрова. Урокът по география. Велико Търново: Фабер, 2012, 280 с. ISBN 978-954-524-870-2 Цит. на c. 272

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/