Възможности за интегриране на българското земеделие в Европейския съюз и опитът на Португалия


Димитров, Слави (2010) Възможности за интегриране на българското земеделие в Европейския съюз и опитът на Португалия Научно-практическа конференция на Висше училище “Земеделски колеж” - Пловдив, филиал Велико Търново, 2009, "Фабер", 2010, с. 191-201. ISBN 978-954-9498-57-8.


 Разглежда развитието на българското земеделие и възможностите то да се интегрира в ЕС, използвайки опитът на Португалия.
  Статия
 България, Португалия, ЕС, земеделие, евроинтеграция.
 Издадено
  8936
 Слави Димитров

1. Георгиев, Лъчезар. На брега на Лисабон. София: АН-ДИ, 2014, 241 с. ISBN 978-954-92709-5-2 Цит. на с. 184

2. Георгиев, Лъчезар. Страници от историята на книгата. Книгоиздаване и печатни комуникации на Балканите и в Европа,. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2014, 420 с. ISBN: 978-954-524-980-8 Цит. на с. 385

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/