Глаголната метонимия в българския език


Бурова, Пенка (1990) Глаголната метонимия в българския език Български език, № 5.


 -
  Статия
 -
 
  893
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/