ATTRACTION RESTAURANTS AS CARRIERS OF CULTURAL HERITAGE


Манчева, Олга (2016) ATTRACTION RESTAURANTS AS CARRIERS OF CULTURAL HERITAGE Международна научна конференция “Културен коридор Западен трансбалкански път – културен туризъм без граници”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Лефкада, Гърция, 29.09 – 03.10.2016, ISBN: 978-954-300-158-3


 
  Доклад
 attraction restaurants, cultural and historical heritage, good practices, promotion means


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  8925
 Олга Манчева

1. D.G. Varadzhakova, Veliko Tarnovo, Bulgaria, St. Cyril and St. Methodius‖ University of Veliko Tarnovo, "ANALYSIS OF THE CULTURAL HERITAGE TOURISM IN VELIKO TARNOVO REGION" Пространственное развитие территорий: сборник научных трудов международной науч.-практ. конф., г. Белгород, 22 ноября 2018 г. / отв. ред. Е.А. Стрябкова, И.В. Чистникова. – Белгород: ООО «ЭПИЦЕНТР», 2018, ISBN 978-5-6041984-6-9 pp. 62 " The city is a successful example of a guardian of cultural heritage"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/