ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРИ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО


Манчева-Али, Олга (2015) ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРИ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО Научно-практическата конференция на Стопански факултет на тема „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“, 5-6 ноември 2015 г., ISBN: 978-954-9689-99-0


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  8924
 Олга Манчева-Али

2. Вараджакова, Д., МICE ТУРИЗМЪТ в ерата на дигиталната трансформация, "МICE ТУРИЗМЪТ: ФЕСТИВАЛИ, ИНСЕНТИВИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ИЗЛОЖЕНИЯ", Черноморски туристически форум – Варна 2019, ISBN 978-619-190-149-4 "Използването на мобилни устройства и специализирани компютърнисофтуери е част от иновациите. Интерактивните решения са много разнообразни и включват различни функции за управление на дейността" - с. 180

1. Рибов, М., С. Милева и др., Дигитална трансформация в туризма, Комелтивна монография, Авангард Прима, София, 2018 "Използването на мобилни устройства и специализирани компютърнисофтуери е част от иновациите. Интерактивните решения са много разнообразни и включват различни функции за управление на дейността" - с. 338

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/