География на стопанството на Португалия


Димитров, Слави (2010) География на стопанството на Португалия Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 183 с. ISBN 978-954-524-742-2


 Направен е икономгеографски анализ на стопанството на Португалия.
  Монография
 Португалия, стопанство, региони, ЕС.
 Издадено
  8922
 Слави Димитров

3. Dimitrova, Тatyana. Novas oportunidades para o desenvolvimento das relações búlgaro-portuguesas, THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE – The territorial diversity of opportunities in a scenario of crisis, BUCAREST: MILENA PRESS, 2014. p. 306-315, ISBN 978-973-7873-53-8 Цит. на с. 312-313

4. Slavkova, Мilena. Migrations and Social Relations among Bulgarian Qualified Cadres and Non-Qualified Workers in Portugal. -In: Migration from and towards Bulgaria. Dimitrova, Tanya, Tede Kahl (еds.). Berlin: Frank & Timme GmbH. Berlin. 2014, pp. 83-106. ISBN 978-3-86596-520-2 Цит. на с. 89.

5. Георгиев, Лъчезар. На брега на Лисабон. София: АН-ДИ, 2014, 241 с. ISBN 978-954-92709-5-2 Цит. на с.185

6. Георгиев, Лъчезар. Страници от историята на книгата. Книгоиздаване и печатни комуникации на Балканите и в Европа. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2014, 420 с. ISBN: 978-954-524-980-8 Цит. на с. 385

7. Цончева, Десислава. Регионалните интеграционни процеси в Африка. Изд. „Астарта”, В. Търново, 2014. с. 84 ISBN 978-954-350-185-4. Цит. на с. 28

1. Георгиев, Лъчезар. Лисабонски силуети - II част. -В: Сп. "Издател", Т. 15, бр. 1, 2013, с. 1-13. ISSN 1310-4624. Цит. на с. 9

2. Славкова, Милена. „Специалисти и гурбетчии в Португалия“. -В: Сб. „Етнография на малцинствата. Българите в Средиземноморието. Съст. Мила Маева, София Захова. София: Парадигма, 2013, с. 204-236. ISBN 978-954-326-199-4. Цит на с. 215.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/