Аржентина: „Страна на шест континента”


Димитров, Слави (2010) Аржентина: „Страна на шест континента” Сп. „Икономика“, №2, 2010, година LXIV, 70-74. ISSN 1312 - 2428.


 Направен е икономгеографски анализ на Аржентина.
  Статия
 Аржентина, Южна Америка, контрасти, стопанство.


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  8921
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/