Geographical parallels to the reaches of the rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers)


Димитров, Слави (2010) Geographical parallels to the reaches of the rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers) The Conference Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Kraiova, Editura Beladi, 2010, p. 46-47, ISBN 978-973-7773-44-9.


 Направен е географски паралел между реките Дунав и Дору.
  Статия
 Дору, Дунав, река.
 Издадено
  8920
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/