Прагматически значения на самоназоваването в българската реч.


Бурова, Пенка (1990) Прагматически значения на самоназоваването в българската реч. Български език, №4.


 -
  Статия
 -
 
  892
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/