Geographic analysis of integration processes in transport and energy in the lower reaches of the Danube


Димитров, Слави (2010) Geographic analysis of integration processes in transport and energy in the lower reaches of the Danube The Conference Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Kraiova: Editura Beladi, 2010, pp. 44-45, ISBN 978-973-7773-44-9


 Разглежда интеграционните процеси в областта на транспорта и енергетиката в басейна на р. Дунав.
  Статия
 Транспорт, енергетика, р. Дунав, България, Румъния.
 Издадено
  8919
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/