Някои аспекти на регионалната европейска политика на Португалия и България


Димитров, Слави (2012) Някои аспекти на регионалната европейска политика на Португалия и България Сб. от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 27 октомври 2010, Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, т. V, с. 508-518. ISBN 978-954-524-844-3


 Направен е опит за сравнение между регионалната европейска политика на Португалия и България.
  Доклад
 България, Португалия, регионална политика, ЕС.
 Издадено
  8916
 Слави Димитров

1. Георгиев, Лъчезар. На брега на Лисабон: София: АН-ДИ, 2014, 241 с. ISBN 978-954-92709-5-2 Цит. на с. 184

2. Георгиев, Лъчезар. Страници от историята на книгата. Книгоиздаване и печатни комуникации на Балканите и в Европа. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2014, 420 с. ISBN: 978-954-524-980-8 Цит. на с. 385

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/