Bulgaria – cultural and historical heritage


Димитров, Слави (2016) Bulgaria – cultural and historical heritage ХI Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, Portugal, 2016, p. 41-42.


 Разглежда културно-историческото наследство на България, като възможност за развитието на туризма.
  Статия
 България културно-историческо наследство, туризъм


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  8911
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/