Погрешна употреба на методика вм. метод и на характеристика вм. характерна черта.


Бурова, Пенка (1990) Погрешна употреба на методика вм. метод и на характеристика вм. характерна черта. Български език, №1.


 -
  Статия
 -
 
  891
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/