Desenvolvimento da agricultura bъlgara na Regiгo Centro-Norte


Димитров, Слави (2012) Desenvolvimento da agricultura bъlgara na Regiгo Centro-Norte MAJOR ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE - Planning Policies and Territorial Reestructuring in European Peripheries, BUCAREST: MILENA PRESS, 2012, pp. 115-126. ISBN 978‐973‐7873‐42‐2


 Разглежда развитиието на земеделието в Северен Централен регон на България.
  Статия
 Земеделие, регион, България.
 Издадено
  8908
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/