Regional analysis of the North Central Region


Димитров, Слави (2015) Regional analysis of the North Central Region The overarching issues of the european space: spatial planning and multiple paths to sustainable and inclusive development. UNIVERSIDADE DO PORTO – Faculdade de Letras da Universiade do Porto, 2015, pp. 244-257. ISBN 978-989-8648-61-7


 Разглежда възможностите за социално-икономическо развитие на Северен централен регион в България.
  Статия
 Регион, България, стопанство.
 Издадено
  8904
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/