Постижения и перспективи на трансграничното сътрудничество в страните от ЕС


Димитров, Слави (2017) Постижения и перспективи на трансграничното сътрудничество в страните от ЕС Сб. Научна конференция "България, българите и Европа - мит, история и съвремие" Велико Търново 6 ноември 2015 г., Ред. Б. Борисов, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, т. Х, В. Търново, c. 269-284, ISBN 978-619-208-104-1


 Разглежда възможностите за трансгранично сътрудничество в страните от ЕС.
  Доклад
 ЕС, трансгранично сътрудничество, Пиренейски полуостров
 Издадено
  8902
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/