Лузо-испанската граница: в търсене на национална идентичност


Димитров, Слави (2016) Лузо-испанската граница: в търсене на национална идентичност - В: Сб. "География и приятели" в чест на 60-годишнината на проф. В. Бояджиев, СУ "Св. Климент Охридски", София: Парадигма, 2016. с. 669-682. ISBN 978-954-326-273-1


 Разглежда развитието на лузо-испанската граница от гледна точка на европейската интеграция.
  Статия
 Лузо-испанска граница, ЕС, Шенген.
 Издадено
  8901
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/