Кафейна, кафеена или кафена чаша?


Бурова, Пенка (1989) Кафейна, кафеена или кафена чаша? Български език, № 6.


 -
  Статия
 -
 
  890
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/