Евросити Шавеш-Верин и новите стратегии за регионално развитие


Димитров, Слави (2017) Евросити Шавеш-Верин и новите стратегии за регионално развитие - В: Сборник по случай 65-годишнина на проф. д-р Иван Марков, Велико Търново, Фабер, 2017, с. 301-310. ISBN 978-619-00-0583-4


 Разглежда създаването на Евросити Шавеш-Верин и интеграционните процеси в страните от Пиренейския полуостров
  Статия
 Евросити, евроинтеграция, туризъм, Шавеш, Верин
 Издадено
  8899
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/