Пътят на Сантяго – религиозен туризъм и духовно извисяване


Димитров, Слави (2018) Пътят на Сантяго – религиозен туризъм и духовно извисяване - Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, Година I (XXXIII), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, c. 837-847. Print ISSN 2603-3534


 Разглежда Пътят на Сантяго, като Първи европейски културно-туристически маршрут.
  Статия
 Религиозен туризъм, Сантяго, пилигрими, Галисия


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  8898
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/