Оценъчно значение на задпоставеното съгласувано определение.


Бурова, Пенка (1989) Оценъчно значение на задпоставеното съгласувано определение. Български език, № 1 (в съавт.).


 -
  Статия
 -
 
  888
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/