Атлас Европа


Димитров, Слави (2013) Атлас Европа Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 50 с. ISBN 978-954-524-899-3


 Проследено е историческото развитие на континента Европа и неговите природни ресурси.
  Учебник / Учебно помагало
 Европа, историческа география, природни компоненти
 Издадено
  8876
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/