Еврорегион Алентежу-Алгарве-Андалусия в контекста на европейската интерграция


Димитров, Слави (2013) Еврорегион Алентежу-Алгарве-Андалусия в контекста на европейската интерграция Сб. от Втора международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 1-2 ноември, 2013 г. Ред. Ст. Дерменджиева. УИ "Епископ Константин Преславски", 2013, с. 191-199. ISBN 978-954-577-856-8


 Разглежда възможностите за икономическо сътрудничество на Иберийския полуостров.
  Доклад
 Еврорегион, Алентежу, Алгарве, Андалусия
 Издадено
  8875
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/