Кралство Мароко и ЕС - възможности за икономическо сътрудничество в Южното Средиземноморие


Димитров, Слави (2014) Кралство Мароко и ЕС - възможности за икономическо сътрудничество в Южното Средиземноморие Сб. от Научна конференция "Дни на науката’2013”, Велико Търново, 2013, Ред. П. Петков, Велико Търново: Фабер, 2014, с. 449-458. ISSN 1314-2283


 Разглежда възможностите за икономическо сътрудничество между Мароко и държавите от региона.
  Доклад
 Средиземноморие, Мароко, икономическо сътрудничество
 Издадено
  8874
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/