Програмите за трансгранично сътрудничество и интеграционните процеси на Иберийския полуостров


Димитров, Слави (2014) Програмите за трансгранично сътрудничество и интеграционните процеси на Иберийския полуостров Сб. „30 години катедра „География” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 28-29 ноември, 2014 г. Ред. Ст. Дерменджиева. Велико Търново: Ивис, 2014, с. 204-211. ISBN 978-954-2968-96-2


 Разглежда интеграционните процеси в страните от Иберийския полуостров
  Доклад
 Интеграция, Иберийски полуостров, Испания, Португалия, ЕС
 Издадено
  8872
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/