Алентежу: земята на хляба, виното и зехтина


Димитров, Слави (2014) Алентежу: земята на хляба, виното и зехтина Алманах „30 години катедра „География” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014. Ред. А. Дерменджиев. .Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 288-300. ISBN 978-619-168-104-4


 Разглежда португалската област Алентежу и нейното място в стопанството на страната.
  Статия
 Алентеж, Португалия, земеделие, зърнопроизводство, лозарство, туризъм
 Издадено
  8871
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/