Geography and History for ”Erasmus” students


Димитров, Слави (2015) Geography and History for ”Erasmus” students Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, 180 с. ISBN 978-619-208-034-1


 Учебникът е предназначен за студенти по програма Еразъм+. Съдържа информация от областите: история, география, туризъм, политология, международни икономически отношения. Текстовете са на английски и португалски език.
  Учебник / Учебно помагало
 История, география, туризъм, население, политика, икономика


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  8869
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/