Възможности за развитие на земеделието в Еврорегион Галисия-Северна Португалия


Димитров, Слави (2015) Възможности за развитие на земеделието в Еврорегион Галисия-Северна Португалия Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ", В. Търново, 2013, Ред. Б. Борисов, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 191-201. ISBN 978-619-208-002-0


 Разглежда възможностите за развитие на земеделието в Еврорегион Галисия-Северна Португалия, който е най-стар на Пиренейския полуостров
  Доклад
 Еврорегион, Галисия, Северна Португалия, земеделие
 Издадено
  8868
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/