Geographic location and contemporary state borders of Bulgaria


Димитров, Слави (2015) Geographic location and contemporary state borders of Bulgaria - „Espaço e Economia [Online]”, Universidade de Rio de Janeiro, Brazil, 2005, №7, Online ISSN 978-90-481-9919-8


 Направен е съвременен политико-географски анализ на географското положение и границите на България
  Статия
 България, географско положение, граници


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  8866
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/