Възникване, развитие и особености на лузо-испанската граница


Димитров, Слави (2016) Възникване, развитие и особености на лузо-испанската граница - Епохи, 2016, година XXIV, ММXVI, Бр. №1, с. 61-69. Print ISSN 1310-2141


 Проследява възникването и развитието на най-старата граница в Европа.
  Статия
 Испания, Португалия, Лузитания, граница, ЕС, Шенген
 Издадено
  8865
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/