Трансграничното сътрудничество между Испания и Португалия


Димитров, Слави (2016) Трансграничното сътрудничество между Испания и Португалия Велико Търново: Фабер, 300 с. ISBN 978-619-00-0469-1


 Разгледано е транграничното сътрудничество между Испания и Португалия. То се засилва след приемането на двете страни в ЕС и особено след влизането им в Шенгенската зона.
  Монография
 Испания, Португалия, трансгранично сътрудничество, евроинтеграция


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  8864
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/