Неправилна употреба на глагола подам/подавам.


Бурова, Пенка (1988) Неправилна употреба на глагола подам/подавам. Български език, № 1.


 -
  Статия
 -
 
  886
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/