Малък речник на чуждите думи в българския език.


Бурова, Пенка (1999) Малък речник на чуждите думи в българския език. Велико Търново: Слово, 608 стр. (в съавт.).


 Части: Речниковите статии на думите с начални букви б, в, г, д, е, ж, з, и, й, н, о, п, р, х, ц.
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 -
 
  885
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/