Малък тълковен речник на българския език.


Бурова, Пенка (1998) Малък тълковен речник на българския език. Велико Търново: Слово, 351 стр. (в съавт.).


 Части: Речниковите статии на думите с начални букви ж – з и у – я.
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 -
 
  884
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/