Организационно-правни проблеми в дейността на полицейския инспектор (социално-психологическо изследване).


Георгиев, Георги (2013) Организационно-правни проблеми в дейността на полицейския инспектор (социално-психологическо изследване). В: Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий". В.Търново: Faber, 2013, с.286-294, ISBN 978-954-400-985-4


 This paper presents part of the socio-psychological study among police officers working in regional services to the population in Veliko Tarnovo. Emphasis is on organizational and legal problems in the operation of the police inspector and are outlined recommendations for streamlining the activities of police officers.
  Статия
 Organizational problems in the work of police inspector, Competence of police officers, Functional duties
 Издадено
  8835
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/