Деца и медии (социално-психологични аспекти на медийното насилие).


Георгиев, Георги (2006) Деца и медии (социално-психологични аспекти на медийното насилие). Обществено възпитание, 2006, 45(6), с.17-20. Print ISSN: 0204-8515


 
  Статия
 
 Издадено
  8828
 Георги Георгиев

1. Златкова – Дончева, К. (2016) Международни политики за закрила на децата в риск – тенденции и практики. Сб: Доклади от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, В.Търново: Издателство "Ай анд Би", ISSN: 2534-9317, (54-66), с.65

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/