Агресията –бичът на нашето време.


Георгиев, Георги (2006) Агресията –бичът на нашето време. Обществено възпитание, 2006, 45(2), с.19-21. Print ISSN: 0204-8515


 
  Статия
 
 Издадено
  8827
 Георги Георгиев

1. Дончева, Ю. Агресията – усвоен модел на поведение у малките деца. В: II Balkan Scientific Conference The Science, the Education and the Art in 21 st Century, Годишник „Наука – образование – изкуство”, В: Том 2. Съюз на учените – Благоевград, Благоевград, стр. 206 - 211, ISBN C626-1949. - 1313-5236, (с.208).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/