Инситно изкуство и детската изобразителна дейност


Гюлчев, Николай (2014) Инситно изкуство и детската изобразителна дейност Сборник "30 години Педагогически факултет", 230-236


 Изобразителното творчество обхваща нива, формирани от регламентирано професионално изкуство, от изобразителен фолклор и от художествените прояви на самородни творци. Третата област, назовавана инситно изкуство се отличава с автономност в художествено-изобразителния комплекс, като изразява индивидуалното самодейно художествено творчество. Поради сходни формални качества, независимо от познавателните стимули и процесуални различия, детската изобразителна дейност се разглежда с произведенията на самобитните творци в обща група. Като закономерно явление, изобразителната дейност на детето е преди всичко специфична форма за усвояване на социалния опит със зараждане и проява на елементи за художествено творчество.
  Доклад
 примитив, изобразителен фолклор,абстрактно изкуство, детска изобразителна дейност
 Издадено
  8826
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/