Семантика и прагматика или синтаксис, семантика и прагматика.


Генова, Дафинка (2016) Семантика и прагматика или синтаксис, семантика и прагматика. Съпоставително езикознание, 2016, XLI(2), с. 117-128. Print ISSN 0204-8701


 The aim of the paper is to present and critically evaluate two distinct tendencies in pragmatics studies – inferential pragmatics and form-function pragmatics. The goal of inferential pragmatics is to explicate the semantics-pragmatics distinction, whereas the form-function pragmatics proposes a wider understanding of pragmatics – the interface between syntax, semantics and pragmatics. Arguments are provided for the advantages and disadvantages of both tendencies.
  Статия
 context, meaning in context, inferencing, grammar and pragmatics


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8813
 Дафинка Генова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/