Лингвистични особености при усвояване на чужд език в детска възраст.


Бурова, Пенка (2003) Лингвистични особености при усвояване на чужд език в детска възраст. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 143 стр.


 Учебно помагало.
  Учебник / Учебно помагало
 -
 
  881
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/