Intelligence in Today’s Open, Connected World


Маркова, Цвета (2014) Intelligence in Today’s Open, Connected World Daugavpils, Latvia


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  8805
 Цвета Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/