Достъпът до класифицирана информация в контекста на конституционното право на гражданите да търсят, получават и разпространяват информация”,


Маркова, Цвета (2011) Достъпът до класифицирана информация в контекста на конституционното право на гражданите да търсят, получават и разпространяват информация”, сборник „Е-правосъдие, Е-управление и информационна сигурност”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ФНИ РД 366-11/2009 г. (2009 - 2011 г.), стр.8-13


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  8803
 Цвета Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/