Правeн режим на информационната сигурност


Маркова, Цвета (2015) Правeн режим на информационната сигурност Фондация „Национална и международна сигурност", библиотека „Сигурност", 22, 2015, монография, ISBN 987-619-7143-03-4


 Монографията разглежда международната и националната регулаторна рамка и практика в областта на информационната сигурност. Застъпени са както класифицираната, така и за некласифицираната информация, лични данни, чувствителна некласифицирана информация, проблемите за достъпа до обществена информация.
  Монография
 класифицирана информация, обществена информация, лични данни
 Издадено
  8802
 Цвета Маркова

1. Sevdalina Dimitrova, Stoyko Stoykov, Yosif Kochev. NATIONAL CYBERSECURITY STRATEGIES OF MEMBER STATES OF THE EUROPEN UNION, Administrative and Criminal Justice, Riga, Latvia, 2016 (4), pp. 54-59

2. Ненков Н. В., Интелигентни системи, Монография, НИКО СП, Казанлък, 2016, ISBN-978-619-7145-09-0, с. 304

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/