Когнитивно развитие в чуждия език.


Бурова, Пенка (2003) Когнитивно развитие в чуждия език. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 136 стр.


 Психолингвистични и методически аспекти на обучението по чужд език на деца.
  Монография
 -
 
  880
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/