Семейството и бракът в представите на младите хора в България (съавтор)


Попова, Любомира (2016) Семейството и бракът в представите на младите хора в България (съавтор) Инновации в технологиях и образовании (Сборник статей), част 4. Ред. Л.И.Законнова. Белово – Велико Тырново, 2016, с. 374-379. ISBN 978-5-906888-04-4


 
  Статия
 
 Издадено
  8790
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/