Младежките политики в България в контекста на Националната стратегия за младежта. - В сборнике: Инновации в технологиях и образовании Сборник статей участников VIII Международной научно-практической конференции. Белово, 2015, част 4, с. 231-234. ISBN 978-5-90-906805-58-4


Попова, Любомира (2015) Младежките политики в България в контекста на Националната стратегия за младежта. - В сборнике: Инновации в технологиях и образовании Сборник статей участников VIII Международной научно-практической конференции. Белово, 2015, част 4, с. 231-234. ISBN 978-5-90-906805-58-4 В сборнике: Инновации в технологиях и образовании Сборник статей участников VIII Международной научно-практической конференции. Белово, 2015, част 4, с. 231-234. ISBN 978-5-90-906805-58-4


 
  Статия
 
 Издадено
  8788
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/