Мотивация за активно използване на електронни услуги в образователната система


Попова, Любомира (2015) Мотивация за активно използване на електронни услуги в образователната система Електронное правительство в регионах: проблемы и перспективы, Белово, В. Търново, ISBN 978-619-208-011-2, (с. 148-151).


 
  Статия
 
 Издадено
  8787
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/