Актуални аспекти на формирането на ценностна ориентация у учениците


Попова, Любомира (2014) Актуални аспекти на формирането на ценностна ориентация у учениците Сб. от I Международная научно-практическач конференция "Психология отношений в постнеклассической парадигме", Белово, Русия,1 - 15 декабря 2013 г. Ред. М. С. Яницкий, Р. Й. Кузманова - Карталова и др. Белово: Изд-во филиала КузГТУ, Россия, Велико Тырново: Изд-во у-та "Св. Кирилла и Св. Мефодия", Болгария, 2014, с.116 - 120. ISBN 978-5-89070-947-9 ISBN 978-954-524-938-9


 
  Статия
 
 Издадено
  8786
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/