Интеркултурне перспективе у савременом образованом процесу (съавтор)


Попова, Любомира (2011) Интеркултурне перспективе у савременом образованом процесу (съавтор) В: Васпитање за хуманое односе – проблеми и перспективе (Зборник радова). Ред. Р. Виденович. Издавачки центар, Универзитет у Нишу, 2011, с. 85-91. ISBN 978-86-7379-233-0


 
  Статия
 
 Издадено
  8784
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/