Ценностите на обединена Европа и българското образование (съавтор). - Сб. Protivurecnosti socijalizacije mladih i uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti kulture mira, Ниш, 2009, с. 439- 448, ISBN 978-86-7379-179-1, COBISS. SR-ID 167531276


Попова, Любомира (2009) Ценностите на обединена Европа и българското образование (съавтор). - Сб. Protivurecnosti socijalizacije mladih i uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti kulture mira, Ниш, 2009, с. 439- 448, ISBN 978-86-7379-179-1, COBISS. SR-ID 167531276 Сб. Protivurecnosti socijalizacije mladih i uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti kulture mira, Ниш, 2009, с. 439- 448, ISBN 978-86-7379-179-1, COBISS. SR-ID 167531276


 
  Статия
 
 Издадено
  8783
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/